CHORINIO DAINAVIMO 
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslasnuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius muzikinius vokalinius gebėjimus ir formuoti chorinio dainavimo įgūdžius. Suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: choras (grupėse), choras (jungtinė repeticija), solfedžio,  fortepijonas

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: choras (grupėse), choras (jungtinė repeticija), solfedžio, muzikos istorija, fortepijonas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė Erika Zenona Baublienė
.
MOKYTOJA:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/LAI_6154-180x320.jpg

Ingrida Maslauskienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Oksana Iljina

vyresnioji mokytoja
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Rasa Kundrotienė

vyresnioji mokytoja
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojossavo dalyko profesionalės, įgijusios aukštąjį išsilavinimą. Įvairių respublikinių meistriškumo kursų, seminarų, praktikumų dalyvės, Dainių švenčių ir miesto chorinių renginių dirigentės. Mokyklos chorai nuolatos koncertuoja įvairiuose Kauno miesto bažnyčiose yra Dainų švenčių dalyviai (Kaunas, Vilnius, Klaipėda). Aktyviai dalyvauja miesto ir respublikos festivaliuose kaip „Vilties daina“, „Dainų mozaika“, konkursuose „Mes – Lietuvos vaikai“ ir projektuose „Malda pasauliui“ ir sudainuokime „HANA WA SAKU“.


.

TVARKARAŠTIS
    Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

      CHORAS (mokomasis meno kolektyvas) 

I klasės

choras

(I chorinio dainavimo, fortepijono klasė)

grupė I

(V. Krėvės pr. 54)

Pirmadienis 14.40-15.35 O. Iljina 18 klasė
grupė II

(V. Krėvės pr. 54)

Penktadienis 14.40-15.25 O. Iljina 18 klasė
Jaunučių choras

(II-IV chorinio dainavimo, fortepijono klasė)

(V. Krėvės pr. 54)

grupė I

grupė II

grupė III

bendras

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Trečiadienis

14.40-15.25

15.35-16.20

16.30-17.15

16.30-18.10

R. Kundrotienė salė

salė

16 klasė

salė

Jaunučių choras

(I-IV chorinio dainavimo, fortepijono klasė)

(Vėtrungės g. 1)

grupė I

grupė II

grupė III

bendras

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Antradienis

15.05-15.50

15.55-16.40

16.45-17.30

15.05-16.40

R. Kundrotienė 206 klasė

206 klasė

206 klasė

230 klasė

Jaunių choras

(V-VIII chorinio dainavimo, fortepijono klasė)

(V. Krėvės pr. 54)

grupė I

grupė II

grupė III

grupė IV

grupė V

bendras

Pirmadienis

Pirmadienis

Antradienis

Antradienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

16.30-17.15

17.25-18.10

15.35-17.15

17.25-18.10

15.35-16.20

16.30-18.10

I. Maslauskienė salė

salė

18 klasė

18 klasė

salė

salė

                                 

Thanks to theidioms.com