CHORINIO DAINAVIMO 
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

.


PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: choras (grupėse), choras (jungtinė repeticija), solfedžio,  fortepijonas

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: choras (grupėse), choras (jungtinė repeticija), solfedžio, muzikos istorija, fortepijonas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, vaidyba
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, vaidyba
.
Chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė Erika Zenona Baublienė
.
MOKYTOJA:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/LAI_6154-180x320.jpg

Ingrida Maslauskienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Rasa Kundrotienė

vyresnioji mokytoja

.

TVARKARAŠTIS
    Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

     CHORAS (mokomasis meno kolektyvas)

 

1 klasės

choras

1 chorinio dainavimo, fortepijono klasė

I grupė

(V. Krėvės pr. 54)

Pirmadienis 14.00-14.45 R. Kundrotienė salė
II grupė

(V. Krėvės pr. 54)

Trečiadienis 14.50-15.35 R. Kundrotienė salė
Jaunučių choras

2-4 chorinio dainavimo, fortepijono klasė

(V. Krėvės pr. 54)

I grupė

II grupė

III grupė

bendras

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Trečiadienis

14.50-15.35

15.40-16.25

16.30-17.15

15.40-17.15

R. Kundrotienė

R. Kundrotienė

R. Kundrotienė

R. Kundrotienė

salė

salė

16 klasė

salė

Jaunučių choras

1-4 chorinio dainavimo, fortepijono klasė

(Vėtrungės g. 1)

I grupė

II grupė

III grupė

bendras

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Antradienis

14.15-15.00

15.55-16.40

16.45-17.30

15.55-17.30

 

R. Kundrotienė

R. Kundrotienė

R. Kundrotienė

R. Kundrotienė

206 klasė

206 klasė

206 klasė

206 klasė

 

Jaunių choras

5-8 chorinio dainavimo, fortepijono klasė

(V. Krėvės pr. 54)

I grupė

II grupė

III 1 grupė

III 2 grupė

IV grupė

V grupė

bendras

Pirmadienis

Pirmadienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

16.30-17.15

18.10-18.55

15.40-16.25

16.30-17.15

17.20-18.05

15.40-16.25

16.30-18.05

I. Maslauskienė

I. Maslauskienė

I. Maslauskienė

I. Maslauskienė

I. Maslauskienė

I. Maslauskienė

I. Maslauskienė

salė

salė

18 klasė

18 klasė

18 klasė

salė

salė

                                 

Thanks to theidioms.com