GITAROS PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslasbaigęs meno mokyklą, moksleivis bus įvaldęs pagrindinius grojimo pasirinktu styginiu instrumentu techninius įgūdžius bei meninio atlikimo gebėjimus. Turės  menines ir estetines kompetencijas. Bus jautrus, mąstantis ir kūrybingas muzikos meno vartotojas bei dalyvis.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: gitara, solfedžio, antrasis instrumentas (nuo 3 kl.)

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: gitara, solfedžio, muzikos istorija, antrasis instrumentas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/pngwing.com-2-1.png
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas, ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Eglė Tiškienė
.
MOKYTOJAI:  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Janaviciene-180x320.jpg

Marija Janavičienė

vyresnioji mokytoja
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Artūras Kelpša

vyresnysis mokytojas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Agnė Kelpšaitė-Budinavičienė

mokytoja
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo srities profesionalai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, sėkmingai su mokiniais dalyvaujantys ir atstovaujantys mokyklą respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose bei užimantys prizines vietas, skaitantys pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com