SOLINIO DAINAVIMO
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: solinis dainavimas, fortepijonas, solfedžio

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: solinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija, fortepijonas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, vaidyba
38 kl.: papildomas instrumentas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, vaidyba
.
Solinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė  Irena Andriuščenkienė
.
MOKYTOJAI:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Gricijonas-180x320.jpg

Ojaras Gricijonas

mokytojas ekspertas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Kruveliene-180x320.jpg

Jūratė Krūvelienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Stankeviciene-180x320.jpg

Violeta Stankevičienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Andriuscenkiene-180x320.jpg

Irena Andriuščenkienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/image_6483441-180x320.jpg

Ieva Goleckytė

mokytoja
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/image_648344111-180x320.jpg

Iveta Majauskienė

mokytoja

.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com