SOLINIO DAINAVIMO
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslas atskleisti ir lavinti vaiko prigimtinius vokalinius gebėjimus, muzikalumą, kūrybiškumą, emocingumą. Ugdyti jautrų mąstantį, kūrybingą, muzikos meną suvokiantį pilietį.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: solinis dainavimas, fortepijonas, solfedžio

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: solinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija, fortepijonas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Solinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė  Irena Andriuščenkienė
.
MOKYTOJAI:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Gricijonas-180x320.jpg

Ojaras Gricijonas

mokytojas ekspertas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Kruveliene-180x320.jpg

Jūratė Krūvelienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Stankeviciene-180x320.jpg

Violeta Stankevičienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Andriuscenkiene-180x320.jpg

Irena Andriuščenkienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/image_6483441-180x320.jpg

Ieva Goleckytė-Jarašė

mokytoja
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/image_648344111-180x320.jpg

Iveta Majauskienė

mokytoja
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo srities profesionalai, esami ir buvę Kauno valstybinio muzikinio teatro, Klaipėdos muzikinio teatro solistai, įgiję aukštąjį išsilavinimą. Įvairių renginių, koncertų, festivalių ir konkursų organizatoriai, vertinimo komisijų nariai. Jų mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com