SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslas sudaryti muzikinio ugdymosi sąlygas suaugusiesiems, norintiems lavinti muzikinius gebėjimus, supažindinti su pasirinkto muzikos instrumento savybėmis, suteikti muzikavimo pradmenis, bendrąsias ir dalykines muzikines kompetencijas, tenkinant ir realizuojant muzikinį saviraiškos poreikį, dalyvaujant įvairiose muzikinėse veiklose ir puoselėjant mokymosi visą gyvenimą nuostatą.

PROGRAMOS TRUKMĖ: 1 mokslo metai ir daugiau

.

UGDYTINIŲ AMŽIUS: programa skirta asmenims nuo 19 metų

.

SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS: programa, jos apimtys (savaitinių pamokų skaičius) sudaromas individualiai, atsižvelgiant į ugdytinio pageidavimus. Mokinys gali mokytis ne daugiau 2 valandų per savaitę.

.

VYKDOMOS PROGRAMOS: fortepijonas, chorinis, estradinis, solinis dainavimas, smuikas, violončelė, gitara, kanklės, birbynė, lumzdelis, akordeonas, fleita, saksafonas, mušamieji, ansamblis.
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo dalyko profesionalai, įgiję aukštąjį išsilavinimą. Kasmet dalyvaujantys ir skaitantys pranešimus tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, bendradarbiauja su partneriais organizuojant teminius koncertus-parodas,  respublikinius konkursus, festivalius. Mokytojai yra kviečiami į tarptautinių ir respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbą. Jų mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai pelnę LR Prezidento apdovanojimus.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1 / Parodos g. 26

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com