VIOLONČELĖS PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: violončelė, solfedžio, antrasis instrumentas (nuo 3 kl.)

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: violončelė, solfedžio, muzikos istorija, antrasis instrumentas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/pngwing.com-1.png
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, vaidyba
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,    ansamblis, šokis, vaidyba
.
Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Eglė Tiškienė
.
MOKYTOJA:                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Bobiniene-180x320.jpg

Regina Bobinienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Snieguolė Mikalauskienė

vyresnioji mokytoja

.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54

     Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com