VIOLONČELĖS PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslasbaigęs meno mokyklą, moksleivis bus įvaldęs pagrindinius grojimo pasirinktu styginiu instrumentu techninius įgūdžius bei meninio atlikimo gebėjimus. Turės  menines ir estetines kompetencijas. Bus jautrus, mąstantis ir kūrybingas muzikos meno vartotojas bei dalyvis.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: violončelė, solfedžio, antrasis instrumentas (nuo 3 kl.)

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: violončelė, solfedžio, muzikos istorija, antrasis instrumentas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/pngwing.com-1.png
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,    ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Eglė Tiškienė
.
MOKYTOJA:                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Bobiniene-180x320.jpg

Regina Bobinienė

mokytoja metodininkė
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytoja – savo srities profesionalė, įgijusi aukštąjį išsilavinimą, sėkmingai su mokiniais dalyvaujanti ir atstovaujanti mokyklą respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, skaitanti pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54

     Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com