LAMZDELIO PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslassistemingai ir nuosekliai formuoti bei vystyti grojimo lamzdeliu įgūdžius. Populiarinti muzikavimą tautiniais muzikos instrumentais, lavinant mokinių kultūrinį, tautinį supratimą, originalumą ir savitumą. Ugdyti emocingą ir kultūringą asmenybę, norinčią ir gebančią įvairiomis formomis dalyvauti muzikiniame gyvenime, pritaikant jį šiuolaikiniame muzikiniame kontekste.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: lamzdelis, solfedžio, antrasis instrumentas (nuo 3 kl.)

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: lamzdelis, solfedžio, muzikos istorija, antrasis instrumentas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Liaudies, mušamųjų, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė –Vida Adomavičienė
.
MOKYTOJAI:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Buta-180x320.jpg

Justinas Buta

mokytojas metodininkas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Artūras Makštutis

vyresnysis mokytojas
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo srities specialistai, aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose: koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Skaito ir ruošia metodinius pranešimus. Mokiniai ne tik koncertuoja, bet ir sėkmingai dalyvauja ir laimi aukštas vietas respublikiniuose bei tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com