LAMZDELIO PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA

.


PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: lamzdelis, solfedžio, antrasis instrumentas (nuo 3 kl.)

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: lamzdelis, solfedžio, muzikos istorija, antrasis instrumentas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, vaidyba
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, vaidyba
.
Liaudies, mušamųjų, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė –Vida Adomavičienė
.
MOKYTOJAI:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Buta-180x320.jpg

Justinas Buta

mokytojas metodininkas
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Artūras Makštutis

vyresnysis mokytojas

.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com