TEATRO IR INTEGRALAUS SCENOS MENO SKYRIUS

( Kovo 11-osios g. 108 )

.

PAPILDOMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS
2022 m. rugpjūčio 29, 30 d.
16.00–18.30 val.

.

DOKUMENTAI PRIIMAMI
iki 2022 m. rugpjūčio 29 d.

.

Priėmimo prašymas:

Prašymas dėl priėmimo į Teatro skyrių

Užpildytą prašymą siųsti el. p. raimondas.janusevicius@ksmm.lt

Priėmimo ir kitais klausimais:

Skyriaus vedėja – Raimondas Januševičius

raimondas.janusevicius@ksmm.lt,  +370 669 10768


KVIEČIA MOKYTIS

.

TEATRO IR INTEGRALAUS SCENOS MENO SKYRIUJE  (Kovo 11-osios g. 108, Kaunas)

 ILGALAIKĖ PROGRAMA

(NAUJA) TEATRO PROGRAMA (6 metų trukmės)

Priimami 7–13 metų vaikai.

Privalomi dalykai: vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas.

Pasirenkamieji dalykai: šokis, dainavimas, muzikos instrumentas, grimas, scenografija, medijos, akrobatika ir kt.

.

NEFOMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS (NU)

Scenos menų vaikai – (teatro kryptis)

Priimami 4–6 metų vaikai.

Privalomi dalykai: teatras, šokis, muzikavimas.

Paruošiamoji aktorinė teatro studija „TeATRAS“

Priimami 7–15 metų vaikai ir jaunimas.

Pagrindinė aktorinė teatro studija „TeATRAS“

Priimami 10–19 metų vaikai ir jaunimas.

Teatro šokio studija „TeATRAS“

Priimami 6–16 metų vaikai ir jaunimas.

.

TEATRO IR INTEGRALAUS SCENOS MENO SKYRIUJE (Parodos g. 26, Kaunas)

Teatro studija „Teatrapilis“

Priimami 7–18 metų vaikai ir jaunimas.

 Modelių ir mados teatras

Priimami 5–18 metų vaikai ir jaunimas.

(NAUJA) Akrobatikos teatras

Priimami 5–18 metų vaikai ir jaunimas.

Kompiuterinio scenos dizaino studija

Priimami 10–18 metų vaikai ir jaunimas.

Thanks to theidioms.com