TEATRO IR INTEGRALAUS SCENOS MENO SKYRIUS

Skyriaus vedėja – Lina Strasevičienė

Telefonas – +370 8-669 10768

El. paštas – lina.straseviciene@ksmm.lt

( Kovo 11-osios g. 108 )

.

.

Priėmimo prašymas:

Prašymas dėl priėmimo į Teatro skyrių

Užpildytą prašymą siųsti el. p. lina.straseviciene@ksmm.lt


NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į TEATRO IR INTEGRALAUS SCENOS MENO SKYRIŲ

2023 m. gegužės 31 – birželio 1-2 dienomis

VIETA: Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (Kovo 11 – osios g. 108, Kaunas)

DOKUMENTAI:  Prašymas dėl priėmimo į Teatro skyrių

REZULTATAI: el. paštu

Teatro ir integralaus scenos meno skyriaus vedėja

Lina Strasevičienė – el.p. lina.straseviciene@ksmm.lt  tel. Nr.  +370 669 10768

ILGALAIKĖS PROGRAMOS

PRIĖMIMAS: 2023 m. gegužės 31 d. ir birželio 1-2 d. 17.30 val.

Teatro  programa (6 metų trukmės)
Priimami 7-13 metų vaikai

NEFOMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS (1 metų trukmės)

PRIĖMIMAS: 2023 m. gegužės 31d.  ir birželio 1-2 d. 17.30 val.

„Scenos menų vaikai (teatro kryptis)“
Priimami 4–6 metų vaikai

Teatro studija „TeATRAS“

Priimami 10–15 metų vaikai ir jaunimas

Teatro studija „Teatrapilis“

Priimami 7–18 metų vaikai ir jaunimas

Modelių ir mados teatras

Priimami 5–18 metų vaikai ir jaunimas

Akrobatikos teatras

Priimami 5–18 metų vaikai ir jaunimas

Kompiuterinio scenos dizaino studija

Priimami 10–18 metų vaikai ir jaunimas

Renginių organizatorių studija
Priimami 10–18 metų vaikai ir jaunimas

Suaugusiųjų teatro studija „Statome teatrą“
Priimamas jaunimas nuo 18 metų

Thanks to theidioms.com