MUZIKOS SKYRIUS

(V. Krėvės pr. 54)

.

.

Priėmimo prašymo forma:

Prašymas dėl priėmimo į Muzikos skyrių

Užpildytą prašymą siųsti el. p. jovita.tarvidiene@ksmm.lt

Priėmimo ir kitais klausimais:

Skyriaus vedėja – Jovita Tarvidienė

jovita.tarvidiene@ksmm.lt,  +370 682 63429


.

KVIEČIA MOKYTIS

.

 KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLOJE MUZIKOS SKYRIUJE (V. Krėvės pr. 54, Kaunas)

SCENOS MENŲ VAIKAI – MUZIKOS KRYPTIS (4-6 metų)

1 KLASĖJE (7-10 metų):

fortepijono, solinio, estradinio, chorinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, saksofono,

akordeono, kanklių, birbynės, lamzdelio programose

 IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOJE  (baigus 8 klasę)

SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOJE (nuo 19 metų)

SAVIRAIŠKOS MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOJE (nuo 7-18 metų)

.

KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJOS PATALPOSE (Vėtrungės g. 1, Kaunas)

1 KLASĖJE (7-10 metų):

fortepijono, solinio, chorinio dainavimo, smuiko, gitaros, fleitos,

akordeono, kanklių, birbynės, lamzdelio programose

.

KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLOJE MUZIKOS SKYRIUJE (Parodos g. 26, Kaunas)

 SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOJE (nuo 19 metų)

 SAVIRAIŠKOS MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOJE (nuo 7-18 metų)

 GITAROS STUDIJA (nuo 8-19 metų)

 DAINAVIMO STUDIJA (4-19 metų)

 KOMPIUTERINĖS MUZIKOS KŪRIMO STUDIJA (nuo 11-19 metų)

Pastaba: Rugsėjo mėnesį gali būti skelbiamas papildomas priėmimas (į kai kurias programas mokiniai priimami visus mokslo metus).

Thanks to theidioms.com