Priėmimo ir kitais klausimais:

ŠOKIO SKYRIUS                                                        

Skyriaus vedėja – Aistė Kavolienė

Telefonas – 8 37 312051, +370 664 54879

El. paštas aiste.kavoliene@ksmm.lt


Šokio skyriaus naujai priimtų mokinių  2022-2023 m. m. sąrašas
Pasirenkamuosius ir papildomus dalykus pasirinkusių mokinių 2022-2023 m. m. sąrašas

.


NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į ŠOKIO SKYRIŲ

NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į ŠOKIO SKYRIŲ

2022 m. rugsėjo 28-29 dienomis!

.

VIETA: Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (V. Krėvės pr. 50, Kaunas).

DOKUMENTAI: Priėmimo prašymas (pdf)        Priėmimo prašymas (docx)

REZULTATAI: el. paštu.

PAPILDOMA INFORMACIJA: būtina sportinė (patogi) apranga!

.

ILGALAIKĖS PROGRAMOS

PRIĖMIMAS: 2022 m. rugsėjo 28-29 dienomis 18.00 val.

Klasikinio šokio programa (7 metų trukmės)
Priimami 8-10 metų gabūs ir motyvuoti klasikiniam šokiui vaikai.

Šiuolaikinio šokio programa (7 metų trukmės)
Priimami 8-10 metų gabūs ir motyvuoti šiuolaikiniam šokiui vaikai.

Pasaulio tautų-istorinio šokio programa (5 metų trukmės)
Priimami 8-10 metų gabūs ir motyvuoti pasaulio tautų ir istoriniam šokiui vaikai.

.

NEFOMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS (1 metų trukmės)

PRIĖMIMAS: 2022 m. rugsėjo 28-29 dienomis 17.30 val.

„Scenos menų vaikai (šokio kryptis)“
Priimami 4-6 metų gabūs šokiui vaikai, siekiantys išmokti šokti, lavinti klausą, žaisti kūrybinius žaidimus.

.

Ankstyvojo ugdymo
Priimami 7-8 metų gabūs šokiui vaikai, siekiantys mokslus tęsti būsimiems šokio profesionalams skirtose
programose (klasikinio arba šiuolaikinio šokio).

.

Išplėstinio ugdymo
Priimami 15-18 metų gabūs šokiui vaikai, baigę pagrindinio ugdymo programą.
Kryptys: klasikinis, šiuolaikinis arba pasaulio tautų šokis.

.

Suaugusiųjų
Programa skirta šokio mėgėjams. 2 užsiėmimai per savaitę: klasikinio ir šiuolaikinio šokio.
Prašymus pateikti budėtojui.

.

Tautinių šokių ansamblis ,,Malūnėlis”
Priimami įvairaus amžiaus grupių vaikai ir jaunimas.
Užsiėmimai vyks Parodos g. 26, Kaunas. Dėl priėmimo kreiptis į ansamblio vadovę Birutę Brazdžiūtę +370 (686) 11 757.

.

Šiuolaikinių šokių studija ,,Vėtra”
Priimami 6-18 metų vaikai ir jaunimas.
Užsiėmimai vyks adresu Parodos g. 26, Kaunas. Dėl priėmimo kreiptis į studijos mokytoją Iriną Lazauskienę
tel. nr +370 (655) 79057.

.

Sportinių šokių studija ,,Mida”
Priimami vaikai nuo 5 iki 12 metų, grupės formuojamos Parodos g. 26,
Kaunas ir Šiaurės pr. 97, Kaunas (Kauno Kazio Griniaus progimnazija).
Taip pat kviečiami vaikai nuo 12 metų
į Solo Latino grupę, užsiėmimai vyks Parodos g. 26, Kaunas.

Dėl priėmimo kreiptis į studijos mokytoją Daivą Mitkuvienę +370 (687) 41 696.

Thanks to theidioms.com