KVIEČIAME SKIRTI 1,2 % PARAMĄ
KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLAI!
Dėkojame visiems, kurie 2023 metais skyrėte gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų mokyklai. Šių lėšų dėka mūsų mokyklos pastatuose buvo kuriama estetiška ugdymosi aplinka, įgytos naujos priemonės ugdymo veikloms, vykdoma GABIŲ mokyklos mokinių skatinimo programa. 
KVIEČIAME ir šiais metais Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklai skirti 1,2 % paramą, kuri būtų panaudota mokinių ugdymo sąlygų gerinimui, aplinkos tvarkymui, reprezentacinės įstaigos atributikos įsigijimui bei GABIŲ mokinių skatinimo programoms įgyvendinti.
Paramą galite skirti per internetinį tinklalapį: http://deklaravimas.vmi.lt/
naudojant internetinės bankininkystės prisijungimą. 
Tai galite padaryti iki 2024-05-01.
Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos privalomus laukelius:

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas”, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą”.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą”.
4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2023
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) –  190144791
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m ar 2025 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Nuoširdžiai dėkojame visiems paramos teikėjams! Auginkime jaunuosius TALENTUS kartu!
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/02/1-2-proc-param-paveiksliukas.jpg

Thanks to theidioms.com