ESTRADINIO DAINAVIMO
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslasatskleisti ir plėtoti mokinių kūrybines galias bei ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, kūrybos ir harmonijos pomėgį, per populiariosios muzikos dainavimą padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: estradinis dainavimas, fortepijonas, solfedžio

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: estradinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija, fortepijonas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Estradinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė Irena Andriuščenkienė
.
MOKYTOJA:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Lijana Stakauskaitė

mokytoja metodininkė
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytoja – dainų autorė ir atlikėja, turinti nemažai praktikos dirbant su vaikais. Dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose kaip solistė ir klavišininkė. Kuria  muziką vaikams ir ne vaikams. Studijavo muzikos pedagogiką Vilniaus kolegijoje, Vilniaus pedagoginiame universitete ir muzikos edukacinių technologijų meno pedagogiką – Lietuvos edukologijos universitete. Mokytojos puslapis facebooke; Lijanos Stakauskaitės kūryba vaikams https://www.facebook.com/Lijanos-Stakauskait%C4%97s-k%C5%ABryba-vaikams-1748926322039592


.

TVARKARAŠTIS
    Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54

 Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com