IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslas – plėtoti pasirinkto muzikos instrumento įgūdžius, gilinant suvokimo ir atlikimo pagrindus. Kryptingai formuoti estetinių vertybių supratimą.

PROGRAMOS TRUKMĖ: 1 metai ir daugiau

.

UGDYTINIŲ AMŽIUS: mokiniai, baigę FŠPU pagrindinio ugdymo programą

.

BRANDUOLIO DALYKAI (pagrinidinis instrumentas): fortepijonas, chorinis, estradinis, solinis dainavimas, smuikas, violončelė, gitara, kanklės, birbynė, lumzdelis, akordeonas, fleita, saksofonas, mušamieji

.

PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas, ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo dalyko profesionalai, įgiję aukštąjį išsilavinimą. Kasmet dalyvaujantys ir skaitantys pranešimus tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, bendradarbiauja su partneriais organizuojant teminius koncertus-parodas,  respublikinius konkursus, festivalius. Mokytojai yra kviečiami į tarptautinių ir respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbą. Jų mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai pelnę LR Prezidento apdovanojimus.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com