SAVIRAIŠKOS MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslassupažindinti mokinį su pasirinkto muzikos instrumento savybėmis, suteikti muzikavimo pradmenis, gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines muzikines kompetencijas, tenkinant ir realizuojant mokinių muzikinį saviraiškos poreikį, dalyvaujant įvairiose muzikinėse veiklose.

PROGRAMOS TRUKMĖ: 1 mokslo metai ir daugiau

.

UGDYTINIŲ AMŽIUS: 7–18 metų

.

SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS: programa, jos apimtys (savaitinių pamokų skaičius) sudaromas individualiai, atsižvelgiant į ugdytinio pageidavimus. Mokinys gali mokytis ne daugiau 2 valandų per savaitę.

.

VYKDOMOS PROGRAMOS:

.

Akordeonas
Fortepijonas
Solinis dainavimas 
Chorinis dainavimas
Estradinis dainavimas
Fleita
Saksofonas
Smuikas
Violončelė
Gitara / Elektrinė gitara
Kanklės
Birbynė
Lamzdelis
Mušamieji
Ansambliai
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo dalyko profesionalai, įgiję aukštąjį išsilavinimą. Kasmet dalyvaujantys ir skaitantys pranešimus tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, bendradarbiauja su partneriais organizuojant teminius koncertus-parodas,  respublikinius konkursus, festivalius. Mokytojai yra kviečiami į tarptautinių ir respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbą. Jų mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai pelnę LR Prezidento apdovanojimus.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1 / Parodos g. 26

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

Muzikos skyriaus vedėja – Jovita Tarvidienė

El. paštas – jovita.tarvidiene@ksmm.lt

Tel. +370 682 63429

                                 

Thanks to theidioms.com