SAVIRAIŠKOS MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslassupažindinti mokinį su pasirinkto muzikos instrumento savybėmis, suteikti muzikavimo pradmenis, gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines muzikines kompetencijas, tenkinant ir realizuojant mokinių muzikinį saviraiškos poreikį, dalyvaujant įvairiose muzikinėse veiklose.

PROGRAMOS TRUKMĖ: 1 mokslo metai ir daugiau

.

UGDYTINIŲ AMŽIUS: 7–18 metų

.

SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIUS: programa, jos apimtys (savaitinių pamokų skaičius) sudaromas individualiai, atsižvelgiant į ugdytinio pageidavimus. Mokinys gali mokytis ne daugiau 2 valandų per savaitę.

.

VYKDOMOS PROGRAMOS:

.

Fortepijonas
Chorinis dainavimas
Estradinis dainavimas
Solinis dainavimas 
Smuikas
Violončelė
Gitara
Kanklės
Birbynė
Lumzdelis
Akordeonas
Fleita
Saksofonas
Mušamieji
Ansamblis (gitarų)
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo dalyko profesionalai, įgiję aukštąjį išsilavinimą. Kasmet dalyvaujantys ir skaitantys pranešimus tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, bendradarbiauja su partneriais organizuojant teminius koncertus-parodas,  respublikinius konkursus, festivalius. Mokytojai yra kviečiami į tarptautinių ir respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbą. Jų mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai pelnę LR Prezidento apdovanojimus.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1 / Parodos g. 26

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com