AKORDEONO PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslasugdyti pagrindinius muzikos suvokimo akordeonu pagrindus, atskleisti mokinio kūrybines galias ir gebėjimus bei lavinti bendrąsias ir dalykines muzikines kompetencijas.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: akordeonas, solfedžio, antrasis instrumentas (nuo 3 kl.)

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: akordeonas, solfedžio, muzikos istorija, antrasis instrumentas
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Liaudies, mušamųjų, pučiamųjų instrumentų, akordeono metodinės grupės pirmininkė –Vida Adomavičienė
.
MOKYTOJAI:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Daunoriene-180x320.jpg

Liudmila Daunorienė

mokytoja ekspertė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Laura Vaznienė

mokytoja metodininkė
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojos – savo srities specialistės, aktyviai dalyvaujančios įvairiuose mokyklos, miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose: koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Skaito ir ruošia metodinius pranešimus. Dažnai kviečiamos dalyvauti įvairių konkursų komisijose. Mokiniai ne tik koncertuoja, bet ir sėkmingai dalyvauja ir laimi aukštas vietas respublikiniuose bei tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose. 


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com