FORTEPIJONO PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMA

.

Tikslas suteikti fortepijono muzikos atlikimo bei suvokimo pagrindus, kryptingai formuojant įgūdžius individualiam kūrybiškumui atskleisti.

PRADINIS UGDYMAS: 1–4 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: 7–10 metų
Branduolio dalykai: fortepijonas, solfedžio, choras

.

PAGRINDINIS UGDYMAS: 5–8 kl.
Programos trukmė: 4 mokslo metai
Ugdytinių amžius: mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą
Branduolio dalykai: fortepijonas, solfedžio, muzikos istorija, choras

PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI:
12 kl.: šokis, teatras
38 kl.: papildomas instrumentas, solinis dainavimas, akompanimentas, dirigavimas,  ansamblis, šokis, teatras, medijos ir kt.
.
Fortepijono metodinės grupės pirmininkė Rūta Varnienė
.
MOKYTOJAI:                                  

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Cibulskiene-180x320.jpg

Svetlana Cibulskienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Ciapaite-180x320.jpg

Marija Čiapaitė-Stankūnė

mokytoja
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Dmitrenko-180x320.jpg

Valerija Dmitrenko

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Sargsyan-180x320.jpg

Sargsyan Lusine

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Maciokiene-180x320.jpg

Vitalija Mačiokienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Tranauskiene-180x320.jpg

Irina Tranauskienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Petrusenko-180x320.jpg

Olga Petrušenko

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Pranculyte-180x320.jpg

Agnė Pranculytė-Jončienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Rekuviene-180x320.jpg

Agnė Rekuvienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Aciene-180x320.jpg

Jurgita Momotiukaitė Ačienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/01/Vilutiene-180x320.jpg

Liubovė Vilutienė

mokytoja ekspertė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-1-180x300.png

Rūta Varnienė

mokytoja ekspertė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-180x240.png

Eglė Čekanavičienė

mokytoja metodininkė
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2021/12/c2203ca5-73db-4bcf-a53b-22769b2de0a7-180x240.png

Angelė Dumčiuvienė

mokytoja metodininkė
PATIRTIS PROFESINĖJE SRITYJE

Mokytojai – savo dalyko profesionalai, įgiję aukštąjį išsilavinimą. Kasmet dalyvaujantys / skaitantys pranešimus tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, bendradarbiauja su partneriais organizuojant teminius koncertus-parodas,  respublikinius konkursus, festivalius. Mokytojai yra kviečiami į tarptautinių, respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbą. Jų mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai pelnę LR Prezidento apdovanojimus.


.

TVARKARAŠTIS
Užsiėmimai vyksta adresu V. Krėvės pr. 54 / Vėtrungės g. 1

Užsiėmimų tvarkaraštis derinamas individualiai su mokytoju.

                                 

Thanks to theidioms.com