NaujienosRenginiaiSeminaras-praktikumas „Efektyvūs metodai, inovacijos ir patirtys muzikos teorijos pamokose”

15 balandžio, 2024

Balandžio 9 dieną Kauno Miko Petrausko scenos menu mokyklos Muzikos skyriuje įvyko respublikinis seminaras-praktikumas „Efektyvūs metodai, inovacijos ir patirtys muzikos teorijos pamokose”(10 val.)

Seminare buvo pristatomi pažangūs ir kūrybiški darbo su mokiniais būdai, metodai ir priemonės, galinčios padėti mokiniams aktyviau įsitraukti į veiklas, padėti suprasti mokymosi sunkumus ir juos įveikti. Seminare-praktikume aptarėme efektyvius metodus ir priemones ankstyvojo, pradinio ugdymo etape, diskutavome apie naujų mokymo(si) motyvavimo būdų paiešką, savanorystės galimybes meno (muzikos) mokyklose. Buvo pristatomos interaktyvios mokomosios medžiagos ir jų svarba ugdymo proceso gerinimui.

Seminaro praktinėje dalyje įtraukėme mokinius į kūrybines veiklas, žaidimus. Tai ne tik malonus laiko praleidimo būdas, bet ir reikšminga veikla, padedanti ugdytis, augti ir tobulėti. Ugdymosi proceso efektyvumas priklauso nuo veiklos organizavimo. Viena iš pedagogo užduočių siekti, kad ugdomoji veikla būtų įdomi ir sudomintų kuo daugiau mokinių. Ugdymo procesą galime organizuoti įvairiais būdais, svarbu leisti vaikams pajusti, kad dirbti neįprastai yra smagiau ir įdomiau. Norintys išbandyti savo muzikos istorijos žinias turėjo galimybę dalyvauti muzikos istorijos olimpiadoje MIO’Junior.  Mokiniai komandiškai, bendraudami atliko jiems skirtas užduotis.

Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriaus mokytojos metodininkės Nijolė Astašauskienė ir Lina Baranauskienė skaitė pranešimą tema “Aktyvių muzikos metodų taikymas ankstyviojo meninio ugdymo ir muzikos istorijos pamokose”. Mokytoja Lina Baranauskienė pravedė žaidimą “Pabėgimo kambarys” seminaro praktinėje dalyje. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos mokytoja metodininkė Džiaugienė Enrika pristatė temą “Muzikinio diktanto rašymo metodai ir galimybės pradinio ugdymo etape”, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Aurelija Urniežienė skaitė pranešimą tema “Naujų mokymo(si) motyvavimo būdų paieška teorinių discipline pamokose ugdant mokinių bendrąsias ir muzikines kompetencijas”. Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Žaneta Markova pristatė pranešimą tema “Solfedžio: mokausi, žaidžiu, kuriu. Interaktyvios mokomosios medžiagos pristatymas”. Džiaugiamės mūsų mokyklos mokytojos Indrės Tautkutės-Stankuvienės pranešimu tema “Savanorystė meno (muzikos) mokyklų renginiuose, papildomų kompetencijų galimybės” ir seminaro praktinėje dalyje vyr. mokytojos Žanetos Sypnych pravestu žaidimu “Bingo!”. Turėjome svečių iš Vilniaus, tai Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Klara Karnaševičienė, kuri seminaro praktinėje dalyje pravedė atvirą pamoką 3 kl. mokinams tema „Derminės klausos lavinimo pavydžiai“. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė, LMTA lektorė Eglė Gudžinskaitė, , Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė Laura Šimonytė-Riškevičienė ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyresnioji mokytoja Loreta Bogdanovienė pirmoje seminaro dalyje pristatė pranešimą tema „Muzikos istorijos kontekstai ir iššūkiai mokykloje“, o seminaro praktinėje dalyje pravedė Muzikos istorijos olimpiadą „MIO‘Junior“ 5-8 kl. mokiniams.

Dėkojame seminaro lektoriams, kurie betarpiškai dalinosi savo gerąja patirtimi, susipažindino su efektyviais, inovatyviais teorinių dalykų mokymo metodais.

Parengė mokytoja-metodininkė Agnė Pranculytė-Jončienė

Daugiau foto: https://www.facebook.com/photo/?fbid=438867661861599&set=pcb.438868975194801 

Foto: Laima Geležė


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ksmmlt/domains/ksmm.lt/public_html/wp-content/themes/tabula/views/prev_next.php on line 10
Atgal
Kviečiame registruotis „KAUNAS Talent MUSIC" 2024

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ksmmlt/domains/ksmm.lt/public_html/wp-content/themes/tabula/views/prev_next.php on line 36
Kita
ŠOKIO SKYRIAUS MOKINIŲ KONCERTAS

Thanks to theidioms.com