NaujienosRenginiaiI tarptautinė virtuali konferencija ,,Muzikos ir šokio menų sintezė pedagoginėje praktikoje“

15 lapkričio, 2022

I TARPTAUTINĖ VIRTUALI KONFERENCIJA
,,MUZIKOS IR ŠOKIO MENŲ SINTEZĖ PEDAGOGINĖJE PRAKTIKOJE“

Kaunas, 2023 m. sausio 5 d.

I INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE
“SYNTHESIS OF MUSIC AND DANCE ARTS IN PEDAGOGICAL PRACTICE”

January 5, 2023 Kaunas

Nuostatai (LT)
Regulations (EN)

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2022/11/Muzikos-ir-sokio-konferencija-afisa-scaled.jpg
Speakers  of  the  conference are have to fill out the electronic registration form by December 1st, 2022

Konferencijos pranešėjai kviečiami užpildyti elektroninę registracijos anketą iki 2022 m. gruodžio 1 d.:

 
 https://forms.gle/6aL8ZqnxGwMDosxf6

.

Conference listeners register through the event plan of the Kaunas Education Innovation Center / Konferencijos klausytojai registruojasi per Kauno švietimo inovacijų centro renginių planą – https://www.kpkc.lt

.

The link to join the conference will be sent to registered speakers and listeners via the e-mail specified in the registration form.

Užsiregistravusiems pranešėjams ir klausytojams prisijungimo nuoroda į konferenciją bus atsiųsta registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.  

.


Full details are available in the regulations.
We invite you to participate!

Visa išsami informacija pateikiama nuostatuose.

Kviečiame dalyvauti!

.

The conference is organized by Kaunas Mikas Petrauskas School of Performing Arts

Konferenciją organizuoja Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla

.

Thanks to theidioms.com